20. - 22. 5. 2013, Praha | Prag

Pořadatelé | Veranstalter

Ústav germánských studií FF UK - Institut für germanische Studien (Karls-Universität Prag)

Institut pro studium literatury - Institut für Literaturforschung (Prag)

Institut für Deutsche und Niederländische Philologie (Freie Universität Berlin)

Partneři | Partner

Děkujeme Rakouskému kulturnímu fóru v Praze, Česko-německému fondu budoucnosti, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Pražskému centru židovských studií, Radě města Kolína a Nadaci židovské obce Praha za poskytnutí služeb a finančních příspěvků, bez nichž by konferenci nebylo možno uspořádat.  

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=4ecdbe47c8&view=att&th=13b507fced94eee7&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_iC1pylHMvoXf9jlxr6zo9&sadet=1362047578089&sads=688CbUw8C3m7xHTufeC3M3RBMYgČesko - německý fond budoucnostihttps://janjires.webnode.cz/_files/200000002-408bb4185a/FF-1001-version1-FFUK_logo_barevne_poz_cz.jpgFilozofická Fakulta  logo-RGB-jpeg

Die Konferenz kann stattfinden dank der großzügigen Unterstützung seitens des Österreichischen Forums Prag, des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag, des Prager Zentrums für jüdische Studien, der Stadt Kolín und der Foundation of the Jewish Community of Prague.

 

Kontakt

Konference Otokar Fischer
Štěpán Zbytovský
Ústav germánských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
CZ11638 Praha 1

Termíny | Termine

Návrhy příspěvků | Vorschläge für Beiträge

27.10.2012 00:42
... budou vítány a přijímány do 31.12.2012 ... werden gerne aufgenommen bis zum 31.12.2012

Info

Záštita | Schirmherrschaft

12.11.2012 06:06
Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Die Konferenz steht unter der Schrimherrschaft von doc. PhDr. Michal...