Aktuální program konference | Aktuelles Programm der Konferenz
O Fischer Program mini.pdf (1455847)

 

Aktuální změny / aktuelle Änderungen:

Přednášky prof. Kurta Krolopa a prof. Ludgera Udolpha bohužel odpadají. 

Die Beiträge von Prof. Kurt Krolop und Prof. Ludger Udolph fallen leider aus.