Tisková zpráva | Pressemitteilung

Fischer - tisk zpráva 23. 4. 2013.pdf (194,4 kB)

 

SOUPIS k fondu Otokar Fischer (LA PNP, Praha): Jako podklad k práci nabízíme soupis k fondu Otokar Fischer v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze (soupis pořídila r. 1990 Jarmila Mourková); za laskavé svolení k jeho dočasnému zveřejnění děkujeme Mgr. Tomáši Pavlíčkovi, Ph.D., vedoucímu LA PNP. Soupis nezahrnuje autorčino úvodní pojednání - to lze případně nalézt na adrese www.badatelna.cz.

Bestand des Otokar-Fischer-Nachlasses (Literaturarchiv, PNP Praha): Als Arbeitshilfe bieten wir das Verzeichnis des Otokar-Fischer-Nachlasses im Literaturarchiv des Museums des nationalen Schrifttums (erstellt 1990 von Jarmila Mourková). Für die freundliche Einwilligung zur Veröffentlichung danken wir Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., Leiter des Literaturarchivs. Der Vorspann der Autorin ist auf www.badatelna.cz zu finden.

Fischer Otokar_soupis.pdf (316,8 kB)

Call for paper

call DE

06.11.2012 00:26
Otokar Fischer (1883-1938) - V rozhraních / In Grenzgebieten 20. - 22. Mai 2013, Österreichisches Kulturforum Prag. Die in Zusammenarbeit des Instituts für germanische Studien (Karls-Universität Prag), des Instituts für Literaturforschung (Prag) und des Instituts für Deutsche und...

call CZ

06.11.2012 00:25
Otokar Fischer (1883-1938) - V rozhraních / In Grenzgebieten 20. - 22. květen 2013, Rakouské kulturní fórum v Praze Sympozium připravované Ústavem germánských studií FFUK, Institutem pro studium literatury a Institutem německé a nizozemské filologie (Freie Universität Berlin) má po letech...